استاندارد (Euro 4)

استاندارد یورو 2 و یورو 4 در اصل استاندارد آلایندگی هواست و سلامتی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مردم نباید اختلاف چند میلیونی بابت این قطعه پرداخت کنند و این وظیفه کارخانه سازنده است که طبق تعهدش و سودآوریش خودروهایی پاک تولید کند و در اختیار مصرف کننده بگذارد.
تنها تفاوت خودروهای یورو 3 و یورو 4 در کاتالیزور و سنسور گاز اکسیژن خودرو (میزان خروجی گازهای سمی متساعد از سوخت بنزین خودرو) می‌باشد و از نظر طراحی و یا حجم موتور و میزان قدرت خودرو و یا کشش خودرو و... هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
از دیگر ویژگی‌های بسیار مهم برای سوخت بنزین و گازوئیل مصرفی در خودرو‌ها میزان گوگرد موجود در آن است که براساس استاندارد یورو‌4 میزان گوگرد نباید بیش از 50ppm باشد: (ppm واحد در یک میلیون). این در حالی است که در استانداردهای قبلی میزان مجاز در نظر گرفته شده برای گوگرد موجود در سوخت خودرو‌ها 100 تا 200 یا حتی 600ppm در نظر گرفته می‌شد. استاندارد یورو‌4 از جمله استانداردهای سختگیرانه است که در تعیین این استاندارد حد مجاز در نظر گرفته شده برای بسیاری از ترکیبات بیماری‌زا که به افزایش آلودگی در شهرهای بزرگ منجر می‌شود تغییر پیدا کرده است.

پل ارتباطی جهت کسب اطلاعات بیشتر:
تلفن تماس:-09196501017 06643235322
ایمیل واحد فروش:
info@shimifarayand.com
  

 

http://shimifarayand.com