استاندارد (Euro 5)

استاندارد یورو 5 نیز که اتحادیه اروپا آن را در سال 2009 ابلاغ کرد واحدهای تولید سوخت را ملزم به رعایت حداکثر 35 درصد آروماتیک، 18 درصد اولفین، 1 درصد بنزن، 2.7 درصد اکسیژن، 10 پی پی ام سولفور می کند؛ همچنین این نوع بنزین نیز باید به طور کامل عاری از ماده سرب باشد؛ گازوئیل دارای استاندارد یورو 5 اتحادیه اروپا نیز باید مشخصاتی نظیر حداکثر 6 درصد پلی آروماتیک، 10 پی پی ام سولفور، عدد ستان 51، چگالی 845 (در دمای 15 درجه سانتی گراد) و 360 سانتی گراد درجه تقطیر باشد.

پل ارتباطی جهت کسب اطلاعات بیشتر:
تلفن تماس:09196501017--- 06643235322
ایمیل واحد فروش:info@shimifarayand.com   

http://shimifarayand.com