استاندارد (Euro 6)

موتور d13k460 اولین موتور ولوو می باشد که این استاندارد را پاس کرده است .
در مقایسه بااستاندارد قبلی یورو 6 به طور عمده دو نوع انتشار اکسید های نیتروزن و ذرات معلق pm را هدف قرار داه است .
در یورو 6 محدودیت ها بسیار سخت گیرانه است .
طبق این استاندارد:
اکسید های نیتروزن تا 80 درصد باید کاهش یابد ذرات معلق pm تا 50 درصد باید کاهش یابند بعد از یورو 5 این دومین قانون سختگیرانه است برای تحقق این تقاظا یک فیلتر ذرات دیزل مورد نیاز است ((استاندارد یورو 6 برای کامیون های سنگین از 1 ژانویه 2014 اجباری خواهد شد ))اما امروز میتواند گزینه خوب سرمایه گذاری و جذب مشتری قبل از زمان تعیین شده باشد . چون به استقبال رفتن این قانون باعث حس اطمینان مشتریان میشود و همچنین باعث ایجاد رقابت بین تولید کنندگان میشود.

پل ارتباطی جهت کسب اطلاعات بیشتر:
تلفن تماس:09196501017 --- 06643235322
ایمیل واحد فروش:info@shimifarayand.com   

http://shimifarayand.com