اطلاعات كارخانه

دورود ، شهرك صنعتي ، خيابان صنعت شرقي ، خيابان دوم شركت شيمي فرآيند ديزل
کد پستی: 68814 71663
تلفن: +98 66 43 23 5322
تلفن: +98 66 43 24 4695
همراه: +98 919 650 1017
ارسال پيغام: مدير فروش
مدير فروش: مهندس بهراد

E-mail: info@shimifarayand.com

http://shimifarayand.com