مقالات

مقالات نوشته شده توسط گروه مهندسی ادبلو اسکای دورود

آشنایي بامبدل ادبلو. (Catalytic Convertor) مبدل کاتالیتیک
مبدل کاتالیتیک (که به " cat" یا " catcon" شهرت دارد) وسیله ای برای کنترل گازهای آلاینده خروجی از اگزوزموتورهای احتراقی وسایل نقلیه است. این مبدل، مواد سمی و آلاینده ناشی از احتراق سوخت در سیلندرهای موتورهای احتراقی را از طریق واکنش های شیمیایی به مواد خروجی غیرآلاینده تبدیل می کند. واکنش های شیمیایی هر یک از کاتالیست ها بسته به نوع کاربری ها متفاوتند. اغلب موتورهای احتراقی وسایل نقلیه ها امروزی بنزین سوز به یک مبدل کاتالیتیک"سه سویه" مجهزند زیرا سه ماده منواکسیدکربن، هیدروکربن های نسوخته و اکسید نیتروژن، سه ماده آلاینده خروجی از اگزوز به شمار می آیند و وسايل نقليه گازوئيل سوز هم به كاتاليت منحصربفرد خود مجهز هستند.

لطفا برای مطالعه کامل مقاله، آن را دانلود نمایید.

"ادبلو(AUS32)" راهکار کاهش آلایندگی صنعت دیزل کشور
چکیده: "محيط زيست"‌يكي از اصلي‌ترين و مهمترين نگراني ها و دغدغه‌هاي جوامع نوين بشري در چند دهه گذشته تاكنون بوده است. محيط زيست و ضرورت حفاظت و حمايت از آن داراي اهميت ويژه‌اي بوده تا جايي كه اين امر، جامعة انساني را واداشته است با وضع قوانين و مقررات ويژه‌اي، با عنوان حقوق محيط زيست تدوين نمايند، اما با اين وجود هنوز هم بشر نتوانسته پيامدهاي آسيب رساننده و مخرّب خود را بر محيط زيست كنترل نمايد و جهان همواره با روند تخريب و آلودگي روز‌افزون محيط مزبور رو‌به‌رو است. بخش مهمي از آلاينده ها متعلق به خودروها و دود خروجی از اگزوزآنها بويژه در كشورمان است و بخش مهمي از آلاينده هاي خطرناك و كشنده توسط خودروها توليد مي شود. آلودگي هوای ناشي از سوخت فسيلي خودروها ، در وضعيت بحراني و خطرناكي به سر مي‌برد. براساس مطالعات انجام شده سهم خودروها در توليدو انتشار آلاينده هاي هوا در حدود71%است و اين سهم نيز عمدتاً ناشي از سوخت هاي فسيلي است. با توجه به مشكلات روزافزون آلودگي هوا و عواقب زيست محيطي آن به دليل استفاده از سوخت هاي دودزا(گازوئيل و بنزين و... )كه حجم عمده اي از اين آلودگي توسط خودرو ها توليد مي شود, استفاده ازفن آوری هایی برای کاهش آلایندگی های خودروهای دیزلی و کاتالیست هایی نظیر ادبلو که نقش بسزایی در کاهش آلودگی محیط زیست ، افزایش قدرت موتور خودرو ، پاکیزگی فیلترها و کاهش مصرف سوخت دارد باید در صدر برنامه های توسعه ای دولت قرار بگیرد.این مقاله سعی دارد با معرفی ادبلو به عنوان راهکاری علمی گامی اساسی در جهت کاهش مشکلات سوختی بخش توسعه حمل ونقل کشور بردارد.

لطفا برای مطالعه کامل مقاله آن را دانلود نمایید.

http://shimifarayand.com